Polityka prywatności

Drodzy Klienci jest nam niezmiernie miło, że zainteresowaliście się sklepem internetowym www.mar-pol.net.pl.
Poniżej znajdziecie informacje na temat Polityki Prywatności, czyli to w jaki sposób postępujemy z Waszymi danymi.

Spis treści:
1. Informacje wprowadzające
2. Dane kontaktowe / Administrator Danych Osobowych
3. Zasady przetwarzania danych
4. Cel przetwarzania / gromadzenia oraz okres przechowywania danych osobowych
5. Rodzaje danych osobowych
6. Pliki cookies
7. Możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies
8. Udostępnienie danych
9. Prawa Klientów

1. Informacje wprowadzające
–     Polityka prywatności określa, między innymi,  zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego www.mar-pol.net.pl,
–     Stanowi ona wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Dane kontaktowe / Administrator Danych Osobowych
–     Administratorem Danych Osobowych Klientów www.mar-pol.net.pl jest Marianna Róźańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: PPHU MAR-POL Marianna i Stanisław Różańscy, 91-341 Łódź, ul.Brukowa 20, NIP:726-001-04-53,
–     Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@mar-pol.net.pl lub pisemnie na adres PPHU MAR-POL Marianna i Stanisław Różańscy, 91-341 Łódź, ul.Brukowa 20,

3. Zasady przetwarzania danych
Na stronę www.mar-pol.net.pl można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO, stosując wymagane przez przepisy prawa unijnego środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w www.mar-pol.net.pl jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta na www.mar-pol.net.pl.

4. Cel przetwarzania / gromadzenia oraz okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe naszych Klientów będą przetwarzane i gromadzone w następujących celach:
–     prowadzenie konta Klienta na www.mar-pol.net.pl,
–     realizacji zamówień w www.mar-pol.net.pl,
–     udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy www.mar-pol.net.pl,
–     udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez chat online,
–     realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy,
–     obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży ratalnej,
–     archiwalnych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogłyby być uzasadnionym interesem Administratora,
–     realizacji usługi newsletter-a,
–     badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
–     marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
–     dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania na www.mar-pol.net.pl i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
–     dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
–     dane dotyczące sprzedaży ratalnej – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
–     dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
–     dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody,
–     dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
–     prowadzenie usługi newsletter-a – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newsletter-a,
–     prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej,

5. Rodzaje danych osobowych
Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
–     w związku z założeniem konta Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy,
–     w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy,
–     w związku z przesłaniem zapytania lub prośby o kontakt: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu,
–     w związku z subskrypcją newsletter-a: adres e-mail,
–     w czasie korzystania z www.mar-pol.net.pl Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

6. Pliki cookies
a.   Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że www.mar-pol.net.pl wykorzystuje pliki cookies.
b.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
c.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
–     dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
–     analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie internetowej), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących;
–     poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
–     utrzymania sesji Użytkownika serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
d.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. Możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies
a.   Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownik Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
c.   Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
d.   Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

8. Udostępnienie danych
W celu wykonania umowy zawartej za pośrednictwem www.mar-pol.net.pl oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania www.mar-pol.net.pl dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom świadczącym usługi:

–     kurierskie,

–     pocztowe,

–     płatności elektronicznych,

–     bankowe, w zakresie sprzedaży ratalnej,

–     marketingowe w zakresie obsługi www.mar-pol.net.pl,

–     usługi newsletter-a,

–     hostingowe,

–     księgowe.

9. Prawa Klientów
Klienci mają prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej ich danych osobowych, zgromadzonych / przechowywanych przez www.mar-pol.net.pl, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.